Louh × luh

Obě tyto námi nabízení varianty jsou pravopisně správně, ovšem každá z nich má odlišný význam.

Louh

Pokud potřebujete mluvit o žíravém vodném roztoku hydroxidu sodného nebo draselného, pak zvolte variantu louh. Podstatné jméno louh je rodu mužského neživotného, skloňujeme jej podle vzoru hrad.

Luh

Jestliže ale volíte slovo luh, pak máte pravděpodobně na mysli 1. nebo 4. pád od luh (knižně a básnicky louka podel řeky a vody). Toto slovo nijak nesouvisí s výše zmiňovaným pojmem. Podstatné jméno luh je rodu mužského neživotného, skloňujeme jej podle vzoru hrad.

Příklady:

Přečtěte si něco o výrobě mýdla a zároveň výrobě přírodního louhu.

Příkladem může být poškození kůže kyselinou nebo louhem.

České luhy a háje jsou v tomto směru však výjimečné.

V našich luzích a hájích nebyla zatím podána snad žádná žaloba za nelegální stahování dat.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému