Fatalistický × fatální

Pojmem fatální označujeme osudnou, většinou neblahou náhodu, kterou může být cokoliv – setkání, omyl, chyba, skutečnost, …

Pravopis a etymologie

Slovo fatální se k nám dostalo z německého slova fatal. Fatal pochází z latinského fātālis odvozeného od fātum, tedy osud. Fātum vychází ze slova fārī s významem mluvit.

Správný způsob psaní je jen jeden – FATÁLNÍ. Podstatné jméno je fatálnost/fatalita, příslovce pak fatálně.

Skloňování

Fatální je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)
Jednotné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. fatální fatální fatální fatální
2. fatálního fatálního fatální fatálního
3. fatálnímu fatálnímu fatální fatálnímu
4. fatálního fatální fatální fatální
5. fatální fatální fatální fatální
6. fatálním fatálním fatální fatálním
7. fatálním fatálním fatální fatálním
VZOR JARNÍ (měkký)
Množné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. fatální fatální fatální fatální
2. fatálních fatálních fatálních fatálních
3. fatálním fatálním fatálním fatálním
4. fatální fatální fatální fatální
5. fatální fatální fatální fatální
6. fatálních fatálních fatálních fatálních
7. fatálními fatálními fatálními fatálními

Synonyma

Synonyma ke slovu fatální jsou: osudný, osudový, neblahý, nepříjemný, tragický, nešťastný.

Příkladové věty

„A ten omyl se pro moji firmu stál fatálním,“ vzpomínal pan Prošek nad pivem a na tváři měl i po těch letech rozhořčený výraz.

Z pohledu fatalisty nevěřím, že takový osud může nastat – svou životní cestu nemůžeš změnit, už byla předurčena.

Pacient bohužel nezvládní fatální selhání oběhového systému a na místě skonal.

Rakovina často mívá těžký průběh a fatální konec.

Dal jsem si teď deset dnů voraz, i když se plácám ve zkouškovém období. Po odpočinku jsem se probral velice rychle, přišel jsem o cenný čas, a to pro mé studium mohlo být fatální.

Tehdy jsem nevěděl, že to setkání pro mě bude fatální. Po rozvodu mě obrala úplně o všechno a kvůli vysokým alimentům se teď topím v dluzích.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému