Kalamajka × kalamaika

Jako kalamajku označujeme druh lidového kolového tance původem z Ukrajiny. Tento tanec u nás zdomácněl, má hudební doprovod a je ve 2/4 taktu.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslu kalamajka podává následující výklad.

Slovo kalamajka má původ v ukrajinském kolomyjka, a to podle města Kolomyje v Haliči. Do našeho jazyka byla kalamajka přejata ze slovenského a maďarského kalamajka. Z tohoto důvodu je správné pouze psaní kalamajka (v případě lidového tance).

Slovo kamaika neexistuje, ovšem pozor, existuje Kamajka.

V kutnohorském okrese se v nadmořské výšce 231 m nachází vrch jménem Kamajka. Od obce Chotusice je vzdálen přibližně 2 km. Kamajka je taktéž přírodní památkou, protože se na jejím území nachází naleziště zkamenělin mořských živočichů.

Slova si tedy nepleťte. Kalamajka je lidový tanec, Kamajka je horská přírodní památka.

Skloňování

Kalamajka patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. kalamajka kalamajky
2. kalamajky kalamajek
3. kalamajce kalamajkám
4. kalamajku kalamajky
5. kalamajko kalamajky
6. kalamajce kalamajkách
7. kalamajkou kalamajkami

Příkladové věty

Muzika spustila a uprostřed krčmy se hosté dali do tance kalamajky.

Dnes jsme se v našem tanečním souboru lidových tanců učili kalamajku.

Byl hrozné nemehlo a při kalamajce mi pošlapal špičky bot.

Protancovala jsem s Jindřichem celou noc, ale nejvíc se nám líbila veselá kalamajka.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – kalamajka. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 17.03.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=kalamajka Kamajka – Wikipedie. Wikipedie otevřená encyklopedie [online]. Copyright © [cit. 25.07.2022]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kamajka
Pošli tento příspěvek svému blízkému