Kompilace × kompylace

Píšeme správně kompilace, nebo kompylace? Souvisí nějak tento výraz se slovem komplikace?
Správná je pouze varianta první – kompilace. Varianta s ypsilonem není v souladu s Pravidly českého pravopisu.

Slovník současné češtiny u tohoto pojmu uvádí hned tři významy:

  1. nepůvodní odborná práce vzniklá sestavením poznatků z jiných prací
  2. výběrové album, výběr ze skladeb apod.
  3. převedení zdrojového kódu programu na program výsledný

Slovo pochází z latinského compīlātiō, což v překladu znamená loupež, vykořistění. Všimněte si, že v původním slově se taktéž píše měkké i, proto není důvod psát ve slově ypsilon, pravopisně správně je i dnes pouze varianta kompilace ve všech třech svých významech.

Nesmíme zapomenout poznamenat, že ačkoliv si jsou slova kompilace a komplikace velmi podobná, nijak spolu nesouvisí.

Podstatné jméno kompilace je rodu ženského, skloňujeme jej podle vzoru růže.

Příklady:

Čím že je tato kompilace tak výjimečná?
Jedná se o kompilaci nejstarších odborných publikací zaměřených na chemii.
Větší projekty vyžadují obvykle kompilaci více souborů obsahujících zdrojový kód.
Za pár dní vidělo jejich kompilaci přes milion uživatelů.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Slovník současné češtiny. 1. vyd. V Brně: Lingea, 2011. 1085 s. ISBN 978-80-87471-27-2.
Pošli tento příspěvek svému blízkému