Gryf × grif

Tady je pravopis v podstatě jednoduchý. Ať napíšeme, jak napíšeme, vždy bude správně.

Původně výraz gryf s „y“ označoval okřídlené zvíře z řecké mytologie, které připomínalo lva a mělo orlí hlavu. Pokud chceme výraz v tomto významu použít i dnes, musíme jej zařadit k rodu mužskému životnému, skloňujeme podle vzoru pán.

Jazykovým vývojem ale došlo k tomu, že výraz je dnes možný použít i ve zcela jiném významu, slovo označuje: hmat, naučený pohyb, trik či držadlo (měl na to grif/ gryf). Zde je možné psát slovo dvěma způsoby, s „y“ i „i“, tedy gryf i grif. Frekventovanější a častější je však podoba s „i“. V obou těchto případech je slovo rodu mužského neživotného, skloňujeme podle vzoru hrad.

Příklady:

Bájní gryfové se vznesli do oblak.

To není složité, stačí se jen naučit grif/gryf.

Pošli tento příspěvek svému blízkému