Zásady ochrany osobních údajů / cookies

Na stránce Pravopisně.cz, provozované společností Pravopisně s.r.o., se sídlem Piletická 486, Věkoše 503 41 Hradec Králové, IČ: 059 79 587, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39318 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracováváme osobní údaje, které jsou vypsané níže.

Cookies

Využíváme soubory cookie pro lepší funkčnost stránek (funkčnost přihlašování, …) a relevantní reklamy. Tyto cookies v sobě neobsahují žádné osobní údaje.

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme ale na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce naší webové stránky.

Externí partneři, kteří pracují u nás s cookies:

Komentáře

Tyto údaje zpracováváme v případě vložení uživatelského komentáře na našich stránkách – viz podmínky:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailovou adresu,
 • komentář,
 • IP adresu.

2. Jméno a příjmení, e-mailová adresa a komentář budou zpracovány za účelem identifikace autora příspěvku a vložení komentáře.

IP adresa bude zpracována za účelem prevence před kyberútoky na server Správce.

3. Osobní údaje budou zpracovány po dobu 5 let. IP adresa bude zpracovávána po dobu 6 měsíců od přidání komentáře, pokud souhlas neprodloužíte.

4. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz ke zrušení odběru v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek smazání komentáře.

5. Zpracování osobních údajů bude prováděno Správcem. Osobní údaje pro něj však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatel webhostingu, společnost Stable.cz s.r.o., se sídlem Skelná 2091/29, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ: 287 41 048,

Studentské profily

Údaje zpracováváme jen v případě registrace studentského profilu – viz podmínky.

Zpracovávané osobní údaje:

 • jméno,
 • příjmení,
 • přezdívka,
 • výsledky absolvovaných testů a cvičení,
 • e-mailová adresa.

2. Jméno, příjmení, e-mailovou adresu a přezdívku je nutné zpracovat za účelem vytvoření a administrace studentského profilu.

Výsledky absolvovaných testů a cvičení budou zpracovány za účelem vedení jejich evidence pro Vaše potřeby.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu aktivního využívání studentského profilu a dále po dobu 3 let od Vašeho posledního přihlášení.

3. S výše uvedeným zpracováním je spojen vždy výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • a. poskytovatel softwaru Google Analytics a Google Tag Manager, společnost Google Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ 15000, IČ: 276 04 977,
 • b. poskytovatel webhostingu, společnost Stable.cz s.r.o., se sídlem Skelná 2091/29, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ: 287 41 048,
 • c. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Registrace / přihlášení skrze Facebook účet

V případě přihlášení k studentskému profilu pomocí Facebook přihlašovacího jména (neboli uživatelského účtu) mají uživatelé kdykoliv možnost tyto přihlašovací údaje smazat přímo ze svého uživatelského profilu.

1. V rámci tohoto přihlášení / registrace zpracováváme a uchováváme tyto údaje:

 • e-mail,
 • jméno,
 • příjmení,
 • Facebook ID.

2. Jméno, příjmení, e-mailovou adresu a Facebook ID je nutné zpracovat za účelem vytvoření a administrace studentského profilu.

3. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu aktivního využívání studentského profilu a dále po dobu 3 let od Vašeho posledního přihlášení.

4. S výše uvedeným zpracováním je spojen vždy výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

5. A to přesně dle podkladů a pokynů společnosti Facebook (via Facebook Ireland Ltd 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland Dublin 2). Viz jejich podmínky:

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • a. poskytovatel webhostingu, společnost Stable.cz s.r.o., se sídlem Skelná 2091/29, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ: 287 41 048,
 • b. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

V případě potřeby kontaktujte podporu na info@pravopisne.cz pro pomoc s vymazáním svých uživatelských dat ze studentského profilu.

Učitelské profily

Údaje zpracováváme jen v případě registrace učitelského profilu – viz podmínky.

Zpracovávané osobní údaje u bezplatné verze:

 • jméno,
 • příjmení,
 • e-mailová adresa.

2. Jméno, příjmení, e-mailovou adresu a přezdívku je nutné zpracovat za účelem vytvoření a administrace učitelského profilu.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu aktivního využívání učitelského profilu a dále po dobu 3 let od Vašeho posledního přihlášení.

Zpracovávané osobní údaje u placené verze:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailovou adresu,
 • ulice, město, PSČ
 • IČ / DIČ (v případě nákupu podnikající osobou)

Tyto osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem identifikace Smluvních stran a plnění ze Smlouvy a dále za účelem evidence Smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností Smluvních stran.

Uchování a zpracování osobních údajů Objednatele bude za výše uvedeným účelem prováděno po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu 10 let od ukončení Smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

3. S výše uvedeným zpracováním je spojen vždy výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • a. poskytovatel softwaru Google Analytics a Google Tag Manager, společnost Google Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ 15000, IČ: 276 04 977,
 • b. poskytovatel webhostingu, společnost Stable.cz s.r.o., se sídlem Skelná 2091/29, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ: 287 41 048,
 • c. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

E-mailing

E-mailing je zasílán jen v případě souhlasu se zasíláním e-mailingu – viz podmínky.

Zpracovávané osobní údaje:

 • e-mailová adresa.

2. Emailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení.

3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let a to za účelem zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • a. poskytovatel marketingového softwaru Smartemailing, společnost SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, IČ: 29210372,
 • b. poskytovatel webhostingu, společnost společnost Stable.cz s.r.o., se sídlem Skelná 2091/29, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ: 287 41 048,
 • c. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Souhlas se lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

Zabezpečení osobních údajů

Všechny sbírané osobní údaje jsou zašifrované (metodou bcrypt/MD5), administrátorské přístupy jsou zabezpečené silnými hesly (20 a více znaků) a dvoufázovým ověřením, spojení se serverem je šifrované přes https certifikát, stejně tak přístupy na server jsou chráněné přes GEO IP administrátorů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. S výše uvedeným zpracováním je vždy spojen výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

2. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Poskytovatel softwaru Google Analytics a Google Tag Manager, společnost Google Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ 15000, IČ: 276 04 977,
b. poskytovatel reklamního systému Seznam Sklik Partner, Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČ: 26168685, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493
c. poskytovatel webhostingu, společnost Stable.cz s.r.o., se sídlem Skelná 2091/29, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ: 287 41 048,
d. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

3. Vezměte na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
 • na přenositelnost a právo na kopii osobních údajů,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.