Ztratit × stratit

Psaní tohoto slova činí značné potíže, a proto je dobré si zapamatovat, že jediná správná podoba uvedeného slovesa je ztratit.

Pravopis je možné odvodit ze samotného významu slova jednoduchou poučkou. Sloveso ztratit vyjadřuje skutečnost, kdy člověk přijde o něco tak, že to již nelze najít; jedná se tedy o sloveso dokonavé (děj ukončený).

Existuje též sloveso tratit, které užíváme ve významu prodělávat (přicházet o něco) – tedy sloveso nedokonavé. Předpona z- zde poté plní klasickou funkci a ze slovesa nedokonavého tvoří sloveso dokonavé, tj. tratit – ztratit (podobně jako u sloves: moknout – zmoknout, trestat – ztrestat apod.). Pomůckou nám může být i to, že se svým způsobem může jednat i o změnu stavu, která se též značí předponou z-.

Příklady:

Včera ztratila úplně novou peněženku i s doklady.

Nikdy bych nechtěl ztratit tvoje přátelství.

Pošli tento příspěvek svému blízkému