Antonymum × antonimum

Při výuce českého jazyka poměrně častý výraz, který označuje slovo opačného významu (tzv. opozitum). Pro příklad: malý × velký, krátký × dlouhý, pravda × lež atp. V jazyce antonyma vznikají přirozeně jako vyjádření významového protikladu. Najdou se ovšem i slova, která antonymní protějšek nemají (např. dvacet, ). Na základní škole se mimo antonymum často setkáte i s výrazem synonymum a homonymum.

Slovo antonymum je cizího původu, pochází z řečtiny (anti=proti, onoma=jméno). Na toto slovo nelze aplikovat žádné z pravidel, která užíváme pro vysvětlení českých pravopisných jevů. Lze ho napsat pouze jedním způsobem a to s „y“. Je nutné si tuto podobu slova zapamatovat. Stejně tak u slov pravopisně podobných jako je homonymie, synonymie atp.

Příklady:

Slovo „vysoký“ je antonymum ke slovu „nízký“.
Ke zvýrazněným slovům v textu vymyslete antonyma.
Dnes jsme se učili ve škole o antonymech, synonymech a homonymech.

Text: Anna Fučíková, upraveno

Pošli tento příspěvek svému blízkému