Naproti × na proti

Tento výraz patří do skupiny tzv. příslovečných spřežek. Ty nás mohou mnohdy potrápit.

Jedná se o spojení předložky s dalším slovním druhem v jedno slovo. Výrazy se původně vyskytovaly opakovaně vedle sebe, jazykovým vývojem došlo k jejich spojení, nyní píšeme dohromady.

Výraz naproti je jedním v nich, píšeme též vždy dohromady, jako například slova: nalevo, zpravidla, odnaproti apod. Naproti vystupuje ve významu „na protější straně“. Naproti může figurovat jako předložka i jako příslovce. Tato spřežka nepatří k těm, které by bylo možné psát zároveň zvlášť.

Příklady:

Přišel mi naproti a nesl mi velikou kytici červených růží.

Bydlíme hned naproti sídlišti.

Naproti tomu Petr je zase inteligentnější než Matěj.

Zaparkoval svým automobilem naproti našemu rodinnému domu.

Pošli tento příspěvek svému blízkému