Netto × neto

Pojem netto užíváme, když mluvíme o hmotnosti a také v rámci účetnictví, obchodu a ekonomie.

Netto znamená čistý, tedy netto hmotnost (čistá hmotnost bez obalu), netto příjem (čistá mzda, co nám zůstane, když jsou odečteny všechny daně a odvody na sociální a zdravotní pojištění), netto cena (čistá cena po srážkách).

Netto můžeme napsat pomocí zkratky ntto.

Opakem netto je brutto.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu netto podává následující výklad.

Netto bylo přejato z italského netto s významem „čistý“. Netto pochází z latinského nitidus (lesklý, čistý) od nitēre (lesknout se, zářit).

Slovo bylo přejato ve své původní podobě a k počeštění nedošlo. Správný způsob psaní je tedy pouze v podobě NETTO. Zápis s jedním „t“ je chybný.

Dělení slova:

ne-t-to

Synonyma

Synonymum, kterým můžeme nahradit slovo netto, je čistý.

Skloňování

Netto patří mezi přídavná jména a je nesklonné.

Příkladové věty

Hele, nemám rodinu ani zvíře, žiju sám v garsonce a potřebuju netto příjem tak dvacet osm tisíc.

Netto váha toho zboží jsou 3 kg.

S majitelem jsme domluvení a z ceny netto přispíváme 5 % na útulek pro zvířata.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – netto. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 28.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=netto
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému