Spektakulární × spektakální

Přídavné jméno spektakulární označuje něco, co stojí za shlédnutí. Obvykle se jedná o něco poutavého, přitažlivého až okázalého.

Je možné používatobě varianty??

Vzhledem k tomu, že je toto přídavné jméno odvozeno od podstatného jména spektákl, tedy divadlo, asi byste čekali, že obě varianty jsou přípustné. Leč, není tomu tak.

Chcete-li popsat něco, co budí pozornost, použijte přídavné jméno spektakulární.

Etymologie a význam slova

Přídavné jméno spektakulární je odvozeno z latinského výrazu pro „jeviště či divadlo“ spectaculum.

Původní význam tohoto latinského termínu byl „podívaná“. Spektakulární je tedy něco, co za tu podívanou stojí.

Toto přídavné jméno je neutrální, nemá tedy pejorativní zabarvení, jako je tomu u podstatného jména spektákl.

Synonyma a antonyma

Místo přídavného jména spektakulární můžete použít i slovo spektakulózní a dále termíny zvláštní, pozoruhodný, budící pozornost, neobvyklý, poutavý či přitažlivý. Můžete použít i výraz okázalý, ale ten už má poněkud negativní konotaci.

Stupňování přídavného jména

Dělení slova: spek-ta-ku-lár-ní

Spektakulární je přídavné jméno, které lze stupňovat následujícím způsobem:

stupeň tvar
  1. stupeň(pozitiv)
spektakulární
  1. stupeň (komparativ)
spektakulárnější
  1. stupeň (superlativ)
nejspektakulárnější

Použití ve větě:

Guy Debord již v roce 1967 poukázal na to, že žijeme ve spektakulární společnosti, kde pravda, skutečnost a realita již neexistují a všechno existuje pouze jako spektákl.

Až toto místo navštívíte, nezapomeňte se zastavit na nedaleké rozhledně, ze které je spektakulární výhled.

Škoda, že jste nešli s námi, byla to vskutku spektakulární podívaná.

Až vystoupáte nad mraky naskytne se vám ten nejspektakulárnější výhled v životě.

Autor/ka: Klára Sladká
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Český národní korpus
Pošli tento příspěvek svému blízkému