Batoh × baťoh

Batoh je zavazadlo opatřené dvěma popruhy, které se nosí na zádech. Pokud je zavazadlo malé, používá se často jeho zdrobnělina, batůžek.

Je možné používat jak slovo batoh, tak baťoh?

Přesto, že změkčenou variantu s Ť, slýcháme poměrně často, není pravopisně správná. Jedinou správnou variantou je ta nezměkčená s T, tedy batoh. Totéž platí i pro zdrobnělinu slova batoh, batůžek. I zde dodržujeme pravopisně správnou variantu s T.

Výslovnost s Ť, má kořeny v lidové výslovnosti, kde je záměna T za Ť poměrně častá (například: panák – paňák, šesták – šesťák). V obecné češtině se tedy používá baťoh a dokonce i baťoch, mějte ovšem na paměti, že jakmile chcete toto slovo použít formálně, musíte použít nezměkčenou variantu batoh, a to obzvlášť v písemném projevu.

Etymologie a význam slova

Do češtiny bylo slovo batoh převzato ze slovenského batoh, které je odvozeno od obecného slovenského slova označujícím zavazadlo – batožina. Dle slova batožina si lze snadno zapamatovat správný pravopis podstatného jména batoh.

Slovo batoh nalezneme i ve staročeštině, jeho význam byl však zcela odlišný, Označovalo bič či důtky. Toto slovo pocházelo z praslovanského batogъ, které má pravděpodobně původ z onomatického batati (bít). Původ moderního významu tak není příliš jasný, ale je možné, že se z původního významu na moderní slovo překlenulo přes ‘’tyč k nošení břemen“ a ‘’ranec nošený na tyči“.

Synonyma slova batoh

Kromě slova batoh můžete pro zavazadlo nošené na zádech použít výrazy ruksak, krosna, ranec, bágl (slang) nebo tlumok (zastarale).

Skloňování slova batoh

Dělení slova: ba-toh

Batoh je podstatné jméno rodu mužského neživotného, jehož deklinace probíhá dle vzoru hrad:

jednotné číslo množné číslo
1. pád batoh batohy
2. pád batohu batohů
3. pád batohu batohům
4. pád batoh batohy
5. pád batohu batohy
6. pád batohu batozích
7. pád batohem batohy

Příklady použití:

Davide, vyndej si z batohu učebnice a udělej si domácí úkoly.

Jako správný „baťůřkář“ měl na výlet vše sbalené v odolném horském batohu.

Dej si do batohu i pláštěnku.

Děti si v batozích přinesli kamínky a mušle z pláže.

 

Autor/ka: Klára Sladká
Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Naše řeč (Ústav pro jazyk český Akademie věd české republiky) Rejzek, J.: Český etymologický slovník. str.70,  Leda, 2004.
Pošli tento příspěvek svému blízkému