Mytologie × mitologie

Jediným pravopisně správným tvarem je zde mytologie s „y“ v základu slova. Při psaní si můžeme vypomoci základem slova, což je zde mýtus. Mýtus je slovo cizího původu, původně pochází z řečtiny a do našeho jazyka se dostalo skrze latinský výraz mȳthus.

Čeština sice slovo převzala a v současnosti je možné jej běžně skloňovat, původní „y“ v základu ale zůstalo. Na většinu výrazů cizího původu nelze uplatňovat klasické poučky pravopisu, např. vyjmenovaná slova, psaní y/i se řídí původem slova a je nutné si je pamatovat.

Podstatné jméno mýtus označuje bájné (smýšlené) vyprávění o vzniku světa, bozích, přírodních jevech, hrdinech apod. Mytologie je pak soubor těchto mýtů, někdy se užívá synonyma bájesloví. „Y“ v základu slova píšeme i u všech slov příbuzných – mytický, mytologický (pozor na krácení samohlásky v základu).

Příklady:

Ve škole jsme se učili o postavách z řecké mytologie.

Období antiky se mi jeví jako velice mytické.

Pošli tento příspěvek svému blízkému