Polemika × polemyka

Nevinně znějící polemika označuje ostrou výměnu názorů. Jedná se o názorový spor v útočném duchu, který je veden ústně nebo pomocí tisku.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslu polemika podává následující výklad.

Slovo polemika má původ v řeckém polemikós (válečný, bojovný) od pólemos (válka, boj, spor). Odtud se slovo dostalo do francouzštiny – polémique (polemický), z francouzštiny pak do němčiny – Polemik. Německé Polemik bylo přejato do naší řeči a počeštěno. Polemika si zachovala svůj původní zápis – po písmenu m se vždy píše měkké i.

Dělení

po-le-mi-ka

Příbuzná slova

polemický (přídavné jméno), polemicky (příslovce), polemičnost (podstatné jméno; označujeme jím sklony k polemice a zálibu v ní), polemizovat (sloveso; vést polemiku)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo polemika, jsou: spor, pře, debata (ostrá), diskuse.

Skloňování

Polemika patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. polemika polemiky
2. polemiky polemik
3. polemice polemikám
4. polemiku polemiky
5. polemiko polemiky
6. polemice polemikách
7. polemikou polemikami

Příkladové věty

Umělci, především literáti, se rádi rozdělují na dva tábory, které mezi sebou s oblibou vedou ostré polemiky zaměřené na kritiku a obhajobu daných uměleckých směrů.

Nerad se pouštím do polemiky.

Na vědecké konferenci došlo k docela zajímavé polemice.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – polemika. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 29.08.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=polemika
Pošli tento příspěvek svému blízkému