Stereotyp × stereotip

V tomto případě je správná pouze varianta stereotyp. Pozor ale na matoucí pravopis druhé části slova; existuje podoba slova typ i tip, mají ale různé významy a zásady užití.

Výraz tip, který pojmenovává předběžné označení toho, kdo získá výhru, je v tomto kontextu nesmyslný. Proto je součástí slova stereotyp výraz typ s „y“, který je užíván v případě, že máme na mysli nějakého nositele charakteristických vlastností, znaků pro celou skupinu jedinců nebo věcí.

S tím poté souvisí význam slova stereotyp – ustálený, navyklý způsob reagování na něco, jednání nebo provádění něčeho v určité pravidelnosti.

Příklady:

Pokud dlouho dělám jednu věc, většinou se dostaví stereotyp a nuda.

Nebaví mě číst romány, kde postavy jednají stereotypně.

Pošli tento příspěvek svému blízkému