Pozornost × pozornnost

Ve slově pozornost není žádný důvod k psaní dvou „n“.

Základem je slovo pozor, od kterého je následně odvozeno přídavné jméno pozorný a výměnou přípony –ný za příponu –nost vzniklo podstatné jméno pozornost. Ke zdvojení tedy nedochází, protože sice připojujeme příponu – nost, ale základ na písmeno „n“ zakončen není.

Příklady:

Věnuj mi teď chvilku pozornosti, prosím.

Děkujeme za vaši pozornost.

Pošli tento příspěvek svému blízkému