Češi × češi

Psaní velkých písmen je jedno z nejsložitějších témat české gramatiky. V tomto případě však není důvod k váhání, budeme se řídit podle jednoduchého pravidla.
Jména obyvatelská, tj. názvy příslušníků států, národů nebo národností píšeme vždy s velkým počátečním písmenem. Správně je proto Češi, Čech, Češka. Do stejné kategorie patří např. Pražan, Brňan, Francouz, Moravan, Slovan, Eskymák.

Přídavná jména od těchto názvů odvozená se píší vždy s malým písmenem – rakouský, ostravský, český.

Pozor! Pokud je však přídavné jméno odvozené od vlastního jména prvním slovem víceslovného názvu, píšeme je s velkým písmenem: Česká republika, Český ráj, Latinská Amerika.

Příklady:

Početnou skupinu návštěvníků Jadranu tvoří každoročně Češi a čeští turisté jsou Chorvaty vždy vítáni.
Našim francouzským přátelům se v Čechách moc líbilo, nadchla je česká kuchyně a na výlet do Českého ráje dodnes vzpomínají.
Na stadionu zazněla nejdříve česká a pak italská státní hymna.

Autor/ka: Mgr. Irena Kočí
Pošli tento příspěvek svému blízkému