Fiskální × fyskální

Pojmem fiskální rozumíme „týkající se státní pokladny“.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu fiskální podává následující výklad.

Fiskální pochází z latinského fiscālis od fiscus (císařská pokladna), původně koš (na peníze).

Český jazyk pracuje se zakončeními -ální a -ární u přídavných jmen, která jsou přejatá z jiných jazyků. Některá z těchto přídavných jmen mají povahu odborných termínů. Skupiny -ál- a -ár- vyskytující se před příponou -ní nepatří mezi prostředky domácího původu a v těchto přídavných jménech jsou zachovány podle původního jazyka.

Z výše uvedeného je zřejmé, že správný způsob zápisu je FISKÁLNÍ.

Dělení:

fi-s-kál-ní

Příbuzná slova:

fiskálně (příslovce), fiskálnost (podstatné jméno), fiskalismus/fiskalizmus (podstatné jméno; „jednostranné zaměření státní politiky na zájmy státní pokladny“)

Skloňování

Fiskální je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. fiskální fiskální fiskální fiskální
2. fiskálního fiskálního fiskální fiskálního
3. fiskálnímu fiskálnímu fiskální fiskálnímu
4. fiskálního fiskální fiskální fiskální
5. fiskální fiskální fiskální fiskální
6. fiskálním fiskálním fiskální fiskálním
7. fiskálním fiskálním fiskální fiskálním
VZOR JARNÍ (měkký)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. fiskální fiskální fiskální fiskální
2. fiskálních fiskálních fiskálních fiskálních
3. fiskálním fiskálním fiskálním fiskálním
4. fiskální fiskální fiskální fiskální
5. fiskální fiskální fiskální fiskální
6. fiskálních fiskálních fiskálních fiskálních
7. fiskálními fiskálními fiskálními fiskálními

Příkladové věty

Fiskální politika se snaží zmírnit výkyvy hospodářského cyklu a zároveň udržet optimální ekonomický růst spolu s vysokou zaměstnaností, a to bez vysoké a rozkolísané inflace.

Jedním z nástrojů naší vlády je tzv. fiskální neboli rozpočtová politika.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – fiskální. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 23.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=cere%C3%A1ln%C3%AD#
Pošli tento příspěvek svému blízkému