Agilní × agylní

Přídavné jméno agilní označuje osobu, která je přehnaně horlivá nebo činná.

Je možné používat obě varianty?

Vzhledem k tomu, že je toto přídavné jméno odvozeno z latinského agilis, které je psáno s měkkým ‘I’, je i správný pravopis tohoto přídavného jména s měkkým ‘I’, tedy agilní.

Etymologie a význam slova

Slovo agilní má původ v latinském výrazu agilis, které je odvozeno od slovesa agere ‘jednat, vést, dělat’, původně ‘hnát’. Agilní člověk je tedy takový, kterého stále něco žene kupředu, je činorodý, aktivní, až přehnaně horlivý.

Termín se používá také v informatice, kde termín agilní metodiky popisuje takové metody, které umožňují rychlý vývoj softwaru a zároveň jsou schopny na změny požadavků v průběhu jejich vývoje. Dále také například v managementu, kdy agilní řízení označuje takový typ řízení, které je pružné, kreativní a rychle reagující.

Synonyma a antonyma

Kromě výše zmíněných termínů můžete, v závislosti na kontextu, použít ve stejném významu i výrazy pracovitý, pružný, průbojný, novátorský nebo příkladný.

Mezi antonyma patří přídavná jména líný, strnulý, pomalý či apatický.

Stupňování přídavného jména agilní

Dělení slova: agil-ní

Agilní je přídavné jméno, které lze stupňovat následujícím způsobem:

stupeň tvar
  1. stupeň(pozitiv)
agilní
  1. stupeň (komparativ)
agilnější
  1. stupeň (superlativ)
nejagilnější

Použití ve větě:

David je ten nejagilnější zaměstnanec, jakého tu máme.

Je potřeba, aby jsi zaujal trochu agilnější přístup.

Využíváme agilní metody projektování.

Agilnost jeho přístupu k práci nást hodně překvapila.

Můj kolega je tak strašně agilní, že se z něj asi brzy zblázním.

Díky své agilní povaze se dostal do vedení společnosti již ve svých třiceti letech.

Autor/ka: Bc. Klára Sladká
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Český národní korpus Rejzek, J.: Český etymologický slovník. str. 41, 42,  Leda, 2004.
Pošli tento příspěvek svému blízkému