Rito × ryto

V odvětví taxislužeb znamená rito placenou jízdu se zákazníkem. Kromě využití služeb nájemného vozu rito znamená také činnost s výnosným výdělkem.

Ten může být stálý, ale i jednorázový (melouch). Výraz rito se používá taktéž v jezdeckém slangu, kde znamená angažování jezdce pro koně, který má v dostihu velkou šanci (též rit).

Pravopis a etymologie

Slovník nespisovné češtiny nám ke slovu rito podává následující výklad.

Slovo řadíme mezi argot a slang. Rito zřejmě pochází z německého Ritt (jízda; původně jízda na koni, to z reiten). Taxi-Ritt jízda taxíkem. Slovo dříve označovalo zavazadlo, tzv. riťák byl zloděj zavazadel.

Rito lze psát dvěma způsoby a oba jsou správně: rito i ryto. Je však důležité dbát na to, aby byla v textu zachována jednotnost.

Ritoměkkým i zohledňuje etymologii slova, zatímco rytotvrdým y se během let počeštilo a po souhlásce r zachovává psaní tvrdého y. Z pohledu úzu je rito častější variantou.

Pro úplnost uveďme, že Rita je také ženské jméno; v tomto případě se píše pouze měkké i.

Dělení slova:

ri-to

Skloňování

Rito patří mezi podstatná jména rodu středního, která skloňujeme podle vzoru město.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. rito/ryto rita/ryta
2. rita/ryta rit/ryt
3. ritu/rytu ritům/rytům
4. rito/ryto rita/ryta
5. rito/ryto rita/ryta
6. ritu/rytu ritech/rytech
7. ritem/rytem rity/ryty

Příkladové věty

Taxikář dostal takové rito, o jakém se mu ani nesnilo.

Přestože tam se svým vozem čekal už od šesté ranní, první rito dostal až před polednem.

Bokem mi dohodil rito za deset táců, to mi tehdy vážně bodlo.

Ten týpek byl špatný rito už od pohledu, ale hodilo mi to aspoň na flašku.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost. Historie a původ slov. 4. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 2020. ISBN 978-80-7345-647-4. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – ryto. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 30.03.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=rito
Pošli tento příspěvek svému blízkému