Pravopisná cvičení

0% Splněno
869 cvičení v kategorii
pouze pro přihlášené?

Procvičte si své znalosti pravopisu v našich nejnovějších pravopisných cvičeních. Najděte pravopisné jevy, které vám dělají největší problémy, a vyberte si, jestli chcete procvičovat formou cvičení, testů, audio diktátů či jiných metod. Pokud nezvládáte naše pravopisná cvičení, doporučujeme vám prostudovat naše zpracovaná pravopisná pravidla.

Přídavná jména v souhrnném cvičení 17

20 úloh Doplňovačka Vysvětlení 6. třída ZŠ 7. třída ZŠ 8. třída ZŠ 9. třída ZŠ
0% Prům. úspěšnost
0 pokusů

Přídavná jména neboli adjektiva vyjadřují vlastnosti osob, zvířat věcí či jevů, které jsou označeny podstatným jménem (substantivem), nebo jejich význam nějakým jiným způsobem přesněji vymezují, např. usměvavé děvče, ochočená liška, zoraná pole, dřevěná židle, žlutá kuřata.

Pokračovat