Represálie × represálye

Pojmem represálie označujeme represívní opatření, především ta odvetná.

Z pohledu mezinárodního práva se jedná o taková opatření státu, byť jsou za jiných okolností s mezinárodním právem v rozporu, která jeden stát použije vůči druhému s cílem donutit jej ustoupit od protiprávního jednání.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu represálie podává následující výklad.

Původ slova represálie nalezneme v latinském reprehensum (stažením reprēnsum), jedná se o příčestí trpné od reprehendere (znovu uchopit, zadržet, kárat). Jde o složeninu předpony re- (znovu, opět) a prehendere (uchopit, zmocnit se). Z latinského reprehensum vzniklo středolatinské reprensaliae, repraesaliae, které bylo přejato do německého Repressalie. Odtud se slovo dostalo do našeho jazyka a počeštilo se do podoby represálie. Zachovalo se psaní původního měkkého i (-lie).

Správný zápis je pouze v podobě REPRESÁLIE.

Dělení slova

re-pre-sá-lie

Příbuzná slova

represální (přídavné jméno)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo represálie, jsou: odveta, potlačení, represe.

Skloňování

Represálie patří mezi podstatná jména rodu ženského, která mají pouze tvar množného čísla.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. represálie
2. represálií
3. represáliím
4. represálie
5. represálie
6. represáliích
7. represáliemi

Příkladové věty

Četla jsem velice zajímavý článek, který řešil problematiku ozbrojených represálií a jejich regulaci v mezinárodním právu.

Někteří autoři ve svých textech ztotožňují pojmy represálie a protiopatření.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – represálie. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 04.09.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=repres%C3%A1lie
Pošli tento příspěvek svému blízkému