Dražší × drašší

Z nabízených tvarů je pravopisně přijatelný pouze jeden, a to dražší. Jedná se o druhý stupeň přídavného jména a řídíme se proto obecnými zásadami pro stupňování přídavných jmen.

Základní tvar (první stupeň) je tvořen přídavným jménem drahý. Druhý stupeň je v tomto případě tvořen připojením přípony –ší (stejné je to i u dalších přídavných jmen, např.: nižší, hladší, sušší apod.). U tohoto tvaru navíc dochází ke hláskové změně, původní „h“ v základu prvního stupně je při stupňování nahrazeno písmenem „ž“ (drahýdražší, h-ž).

Hláskové změny nejsou při stupňování výjimkou, například: vysoký – vyšší (s-š), tichý – tišší (ch-š), snadný – snazší (d-z), blízký – bližší (z-ž) apod. Změna hlásky je dána jejich příbuzností a uspořádáním v hláskovém systému.

Příklady:

Nevím, jestli si nemám raději koupit ten dražší svetr.

Dražší neznamená vždy lepší.

Pošli tento příspěvek svému blízkému