Výmyk × výmik

Pravopis tohoto slova lze vysvětlit hned několika způsoby, avšak všechna vysvětlení nás nutí napsat pouze „y“.

Správnou podobou slova je tedy výmyk. Podstatné jméno výmyk označuje cvik, který můžeme znát z hodin tělocviku (přecházení z visu vzepřením nohama napřed, cvičeno na hrazdě). Toto slovo je řazeno mezi příbuzné ke slovům vyjmenovaným. Můžeme si vypomoci hned několika slovy podobnými, např. vymknout (vykloubit, prudkým pohybem se vyprostit), od toho i tvar nedokonavý vymykat se či nedomykat.

Některé příručky uvádějí podobnost se slovem zamykat, odmykat apod. V každém případě je nutné slovo řadit ke slovům příbuzným, proto píšeme po písmenu m „y“. První dlouhé „ý“ lze zdůvodnit tím, že se jedná o předponu vy-/vý-. Ať už je vysvětlení jakékoliv, musíme si zapamatovat, že ve slově výmyk píšeme vždy obě „y“ tvrdá.

Příklady:

Při hodině tělocviku se mi podařilo udělat výmyk jen s pomocí pana učitele.

Mám pocit, že se situace zcela vymyká kontrole.

Pošli tento příspěvek svému blízkému