Vitrína × vytrína

U psaní tohoto slova se nesmíme nechat zmást, český pravopis uznává jako spisovnou pouze podobu vitrína. Při zdůvodnění pravopisu nám mohou pomoci hned dvě skutečnosti.

V první řadě se nejedná o slovo vyjmenované ani příbuzné, není tedy důvod psát „y“. Nejedná se ani o předponu „vy“, jak se můžeme mylně domnívat, po odebrání předpony nelze vytvořit nová slova připojením jiné předpony (jako např. vypadnout – zapadnout – upadnout, vyskočit – poskočit – naskočit – nadskočit), u slova vitrína nelze.

Při druhém zdůvodnění můžeme vycházet z původu slova – latinské vitrinus, francouzské vitrine, německé Vitrine – i zde vidíme v základu slova „i“. Slovo poté vývojem přešlo do českého jazyka a označuje zasklenou skříň určenou na vystavování předmětů.

Příklady:

Naše zlatá medaile za vítězství ve fotbale je vystavena ve školní vitríně.
Je přísně zakázáno dotýkat se muzejních vitrín s vystavovanými exponáty.

Pošli tento příspěvek svému blízkému