Syčák × sičák

Pod výrazem syčák si jistě většina z nás představí nějakého člověka, který nejedná správně, darebáka, ničemu. Toto slovo má i význam druhý. Syčákem můžeme také označovat část zařízení, kohout, kterým je možno při spouštění vypustit z válce vodu. Toto slovo se už ale běžně nepoužívá.

V obou případech píšeme slovo s ypsilonem. Pro lepší zapamatování tohoto slova si můžeme pomoct vyjmenovaným slovem syčet, které se rovněž píše s ypsilonem. Varianta s měkkým i je nepřijatelná.

Příklad:

Ten kluk od sousedů je pěkný syčák, rozbil nám okno a utekl.
To mi udělal naschvál, ten syčák!
Syčáky se porouchaly.
Při vypuštění vody z válce nám pomohl syčák, který velmi hlasitě syčel.

Pošli tento příspěvek svému blízkému