Tipovat × typovat

V první řadě je určitě vhodné udělat si pořádek v podstatných jménech tip × typ, která se často uživatelům jazyka pletou a dochází k jejich záměně. Pokud již máme v tomto jasno, můžeme se pustit do zdůvodnění pravopisu inkriminovaných sloves.

Tipovat

První zmíněné se váže k podstatnému jménu tip s „i“, který užíváme ve významu rada nebo doporučení, případně odhad vítěze. Tipovat tedy znamená odhadovat výsledek, odhadovat vítěze, formulovat předpověď, učinit tip apod. Jedná se tedy o oblast spekulace, často přesnou odpověď neznáme.

Typovat

Druhé nabízené sloveso s „y“, typovat, se váže opět k příslušnému podstatnému jménu. Typ je označení pro druh, charakteristické znaky. V případě, že tedy budeme typovat, budeme provádět typovou zkoušku motorového vozidla, provádět jeho typizaci. Jedná se o čistě motoristický termín, který laik pravděpodobně nepoužije příliš často.

Pro nás je důležité, že je možné použít oba termíny, avšak je nutné dát si pozor na odlišné významy jednotlivých slov. U obou sloves též platí pravidlo stejné výslovnosti, vždy vyslovíme [ty-].

Příklady:

Přesnou odpověď neznám, ale mohu si tipnout.
Tipoval bych, že v tomto kole již náš tým vypadne.
Automechanik bude muset auto nejprve otypovat.

Autor/ka: Mgr. Lucie Aubrechtová
Pošli tento příspěvek svému blízkému