Zevrubně × vzebrubně × zevrubně

V tomto případě nám velmi pomůže původ slova. Následující příslovce je odvozeno od slova vrub, které označuje zářez, výraz se také používá v přeneseném významu pro pojmenování účtu, dluhu apod.

Výraz pochází z období, kdy kupec prodával na dluh a na důkaz vzniklého dluhu provedl zářez do dřeva. Když přišel dlužník dluh zaplatit, konečné vyrovnání se dělalo tzv. „ze vrub“ (ze vrubů). Odtud vzniklo přídavné jméno zevrubný a příslovce zevrubně.

V současnosti výrazy používáme ve významu: podobný, důkladný, detailní. Z původní podoby slova je tedy jasné, že jedinou správnou a pravopisně přijatelnou podobou je zevrubně.

Příklady:

Prosím, vysvětli mi cestu na nádraží zevrubně.

Vyprávěl mi zevrubně celý příběh.

Pošli tento příspěvek svému blízkému