Naviděnou × na viděnou

Toto spojení je poměrně problematické a velmi často se v něm chybuje.

Je totiž zcela mylně považováno za spřežku, kterou ale není. Spojení na viděnou si vyžaduje psaní zvlášť, jedná se o zpodstatněné přídavné jméno užívané s předložkou na, pojeno se 4. pádem (podobně slova: na shledanou, na slyšenou, na rozloučenou, na uvítanou, na zotavenou apod.)

Příklady:

Ještě z autobusu na nás volal: „Na viděnou za týden“.

Na viděnou zítra.“

Pošli tento příspěvek svému blízkému