Skomírat × zkomírat

Psaní předpon s-/z- činí velmi často problémy, výjimkou není ani slovo skomírat, kde můžeme při výslovnosti slyšet zřetelně z. Poučka, že při změně stavu píšeme z u tohoto slova také neplatí. Pravopisně správně je pouze varianta se s – skomírat.

Slovo má podle Slovníku spisovného jazyka českého hned dva velmi podobné významy:

  1. Pomalu chřadnout, slábnout nebo umírat (např. hladem, zimou)
  2. Upadnout, zanikat, zacházet, odumírat

Dále u tohoto hesla můžeme najít poznámku, která říká, že se jedná o sloveso, které je knižní. Knižní slova patří mezi slova spisovná, ale nepoužíváme je v běžné mluvě, častěji se s nimi setkáme v literatuře nebo v oficiálních textech.

Příklady:

Základní výzkum – a to nejen v kosmické technice – skomírá na nedostatek peněz a zájmu.
Do té doby původní záměr téměř dva roky postupně skomíral.
Naše soužití začalo skomírat a vypadalo to na rozchod.
Bez integrace vysílání a nových médií by televize skomírala.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
HAVRÁNEK, Bohuslav a kol. Slovník spisovného jazyka českého. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960-1966. 3 sv.
Pošli tento příspěvek svému blízkému