Sbírat × zbírat

Psaní předpon s-/z- činí často potíže nejednomu z nás. Obecně platí několik zásad, které je možné aplikovat na většinu případů. Příponu s- napíšeme v případě, že se jedná o směřování shora dolů (shýbnout se), směřování z povrchu pryč (smést), zmenšení objemu (scvrknout se) nebo zánik (shořet).

Další početnou skupinou jsou slova, ve kterých předpona s- naznačuje směřování dohromady (shromáždit se, sblížit se). Toto pravidlo je možné použít i v našem případě. Slovo sbírat vyjadřuje také směr dohromady (vzít něco a dát dohromady, dát na jednu hromadu).

Zde si můžeme navíc pomoci vidovým protějškem slova. Sloveso vidu dokonavého k našemu infinitivu sbírat je sebrat. V této podobě zřetelně slyšíme počáteční „s“.

Stejně píšeme i další slova příbuzná a odvozená, např.: posbírat, sesbírat, nasbírat, vysbírat, sběratel, sbírka, sběrný apod. Druhá námi nabízená varianta, sloveso s počátečním „z“, neexistuje a spisovný český jazyk ji neuznává.

Příklady:

Majitelé psů by si měli po svých psech sbírat hromádky.
Včerejší den jsme strávili sbíráním odpadků v našem okolí, hned máme lepší pocit.
S kamarádkou nasbírala dva litry borůvek na domácí knedlíky.
Nepotřebné věci je možné odvézt do sběrného dvora.

Autor/ka: Mgr. Lucie Aubrechtová
Pošli tento příspěvek svému blízkému