Axiom × akziom

Akademický slovník cizích slov nám nabízí dvě varianty zápisu tohoto slova – axiom a axioma. Výraz pochází z řeckého axióma, což v překladu znamená, to, co se uznává. Dobře si všimněte, že v původním výrazu je taktéž písmeno -x, proto budeme psát i my vždy axiom, nikoliv akziom.

Slovník současné češtiny nám nabízí ještě jednu variantu, jak správně toto slovo psát a to axióm/axióma. Chybu tedy neuděláte, pokud si zvolíte rod mužský axiom/axióm, nebo rod střední axioma/axióma. Nejčastěji se však v praxi setkáte s krátkou variantou axiom.

S axiomem se můžeme setkat v knižní a odborné sféře, jedná se o základní větu, poučku nebo zásadu, která se přijímá bez důkazů a považuje se tak za pravdivou. Podobný význam má též slovo postulát.

Podstatné jméno axiom je rodu mužského neživotného, skloňujeme jej podle vzoru hrad.

Příklady:

Moc intelektuální není a své dojmy a představy o světě kolem sebe považuje za axiomy.
Právě tento důraz na axiomy se stal základním kamenem pro další rozvoj.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému