Nacismus × nacyzmuz

Nacismus/nacizmus je zkratka složená z „nacionálního socialismu“.

Jedná se o extrémní pravicovou totalitní ideologii, podobu fašismu, která byla uplatněna německou diktaturou během období vlády třetí říše prostřednictvím Národně socialistické německé dělnické strany, již vedl Adolf Hitler.

Pravopis a etymologie

Slovo nacismus (nacista, nacistický) pochází z německého Nazismus, což je zkratka z Nationalsozialismus (národní socialismus). Slovo bylo přejato do našeho jazyka a počeštěno do podoby nacizmus, a to podle výslovnosti.

Slovo nacismus patří mezi dublety, proto nám Pravidla českého pravopisu dávají na výběr ze dvou variant – NACISMUS a NACIZMUS.

V příponě -ismus můžeme psát podle výslovnosti [-izmus] z i s, tedy správně je obojí, avšak za základní a stylově bezpříznakovou se považuje podoba se s.

Je důležité, aby byla v textu zachována jednotnost, právě proto, že si můžeme vybrat.

Příbuzná slova: nacistický (přídavné jméno), nacisticky (příslovce). Zde jen podotýkáme, že se příbuzná slova píší pouze se snacista, nacistka, nacistický, …

Skloňování

Nacismus patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která se skloňují podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. nacismus nacismy
2. nacismu nacismů
3. nacismu nacismům
4. nacismus nacismy
5. nacisme nacismy
6. nacismu nacismech
7. nacismem nacismy

Příkladové věty

Čeho Hitler využil, aby k moci dostal svou nacistickou stranu?

Holokaust i druhou světovou válku můžeme označit jako následek nacismu.

Podpora a propagace nacismu je u nás trestný čin.

Nacista je stoupenec nacismu.

O hrůzách války a nacismu už vyprávěl nejeden přeživší z koncentračních táborů.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – nacismus. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 25.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=nacismus Nacismus – Wikipedie. Wikipedie otevřená encyklopedie [online]. Copyright © [cit. 25.07.2022]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nacismus
Pošli tento příspěvek svému blízkému