Etymologie × etimologye

Pojmem etymologie označujeme oblast z historické lexikologie, která zkoumá původ slov, jejich vývojové změny a příbuznost.

V lingvistice etymologií taktéž rozumíme výklad o původu slova či slovního spojení. Jak to vypadá v praxi, se můžete dočíst hned v odstavci níže.

Etymologie slova je součástí každého našeho článku zabývajícího se „častými chybami“.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslu etymologie podává následující výklad.

Slovo etymologie bylo zavedeno filozofy ze starého Řecka, kteří se zabývali tím, jestli daná slova skutečně a pravdivě odpovídala věcem, jež označovala. Původ slova etymologie nalezneme v řeckém etymología od étymos (správný, pravdivý). Odtud byla etymologie přejata do latiny, a to v podobě etymologia. Do našeho jazyka byla etymologie převzata právě z latiny a krom pozměněného koncového a (-gia → -gie) si zachovala svůj původní pravopis.

Správné je pouze psaní v podobě ETYMOLOGIE.

Dělení slova

ety-mo-lo-gie

Příbuzná slova

etymologický (přídavné jméno), etymolog/etymoložka (podstatné jméno; jazykovědec zabývající se problematikou původů slov)

POZOR! Nepleťte si slovo etymologie se slovem etiologie. Etiologie je nauka o příčinách vzniku nemocí, zkoumá původ onemocnění. Zjednodušeně řečeno → etymologie jsou slova, etiologie jsou nemoci.

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo etymologie, jsou: původ slova, výklad původu (slova), historická lexikologie.

Skloňování

Etymologie patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. etymologie etymologie
2. etymologie etymologií
3. etymologii etymologiím
4. etymologii etymologie
5. etymologie etymologie
6. etymologii etymologiích
7. etymologií etymologiemi

Příkladové věty

Někdy nám samotná etymologie napoví, proč se slovo píše zrovna takovým způsobem.

Ke studiu jsem potřebovala nejen Pravidla českého pravopisu, ale nesčetněkrát jsem využila i Český etymologický slovník.

Etymologie tohoto slova není tak úplně jasná, jazykovědci se dosud neshodli, ze kterého jazyka slovo skutečně vzešlo, protože určité podobnosti se mnohdy jeví jako čistě náhodné.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – etymologie. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 16.08.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=etymologie
Pošli tento příspěvek svému blízkému