Obezita × obesita

Námi nabízené slovo je cizího původu a pochází z latinského výrazu obrus s významem statný nebo tučný.

Stejný význam má i česká podoba slova, toto podstatné jméno pojmenovává otylost, tloušťku. Slovo je v současnosti začleněno do českého jazykového sytému, proto se přizpůsobilo našim zásadám.

V českých domácích slovech není běžná jiná výslovnost než je psaná podoba (výjimkou je spodoba znělosti), proto se i zde psaná podoba slova přizpůsobila výslovnosti. Vyslovujeme obe[z]ita, proto i píšeme obezita s „z“ uprostřed. Navíc si můžeme vypomoci slovem příbuzným: obézní — zde „z“ v základu slova i slyšíme.

Příklady:

Špatné stravovací návyky mohou způsobit obezitu.

Obézních dětí v České republice velmi rychle přibývá.

Obezita patří mezi psychosomatické problémy.

Pošli tento příspěvek svému blízkému