Poliklinika × polyklinika

Pojmem poliklinika označujeme zdravotnické zařízení, které se skládá z několika odborně zaměřených oddělení (například ordinace praktického lékaře, alergologie, neurologie ad.). Polikliniky bývají zřízeny pro určitý obvod (město) a nezřídka jsou spojeny přímo s nemocnicí.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu poliklinika podává následující výklad.

Slovo poliklinika bylo přejato z evropských jazyků moderní doby (německy Poliklinik, francouzsky policlinique). Jedná se o novodobou složeninu z řeckého pólis (město, obec, stát) a slova klinika.

Klinika má taktéž původ v řečtině, a to v klīnikē (tékhnē), což znamená „umění uzdravovat nemocné na lůžku“. Klīnikē je od klīnē (lůžko, lehátko) od klīnō (nakláním, pokládám).

Z výše uvedeného vyplývá, proč je správné psaní pouze s měkkými i → POLIKLINIKA („městská klinika“).

Polyklinika je chybný zápis. Pisatele k němu často svádí nesprávná úvaha, že se jedná o předponu poly- vyskytující se ve složeninách a znamenající „mnoho“ (v tomto případě mnoho oddělení). Není tomu tak. Pamatujme si, že poliklinika je složeninou pólis (město, obec, stát) a slova klinika.

Dělení slova:

po-li-kli-ni-ka

Skloňování

Poliklinika patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. poliklinika polikliniky
2. polikliniky poliklinik
3. poliklinice poliklinikám
4. polikliniku polikliniky
5. polikliniko polikliniky
6. poliklinice poliklinikách
7. poliklinikou poliklinikami

Příkladové věty

Dáme si sraz před poliklinikou, víš, kde to je, ne?

Jedna z nejlepších poliklinik v Hradci Králové sídlí na Slezském předměstí.

Zkus zavolat na neurologii na poliklinice, slyšela jsem, že nabírají nové pacienty.

Čekárna mého praktika na poliklinice je vždycky neskutečně plná.

Jo, na poliklinice máme i zubaře, ale jestli bere nové, to vážně netuším.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – poliklinika. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 12.11.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=poliklinika
Pošli tento příspěvek svému blízkému