Pyj × pij

Český jazyk zná obě varianty slov – pyj i pij, musíme ale rozlišovat jejich významy a odlišné slovní druhy.

Pyj s „y“ je podstatné jméno, které je součástí vyjmenovaných slov po P a označuje mužský (samčí) pohlavní orgán/úd.

Pij s „i“ je rozkazovací způsob od slovesa pít, tedy přijímat tekutinu (pít limonádu).

Příklady:

Pyj má i mnoho druhů hadů a ptáků.

Tak rychle, pij, ať můžu umýt skleničku.

Pošli tento příspěvek svému blízkému