Leckam × lec kam

Leckam je neurčité zájmenné příslovce, které obsahuje výraz lec.

Ten je součástí i dalších složených zájmenných a příslovečných výrazů, například lecjak, lecco, leckdo, leckdy apod., vždy s významem neurčitosti.

Všechny tyto výrazy se píší dohromady jako jedno slovo. Leckam používáme v případě, že chceme vyjádřit nejednoznačnost určení místa – na různá místa, na mnohá místa, všelikam. V některých případech také může označovat málo vhodné místo.

Příklad:

On je vybíravý, nešel by se bavit leckam.

Pošli tento příspěvek svému blízkému