Třídicí × třídící

Většina lidí nerozlišuje psaní dlouhého nebo krátkého „i“ v koncovkách přídavných jmen. Se špatným tvarem těchto slov se setkáváme téměř denně. Řekněme si tedy něco o tom, kdy psát dlouhé a kdy krátké „i“.

Třídicí a třídící, ani jedno z těchto přídavných jmen není špatně, ale záleží na jejich použití v kontextu. Tato dvě přídavná jména jsou utvořena od slovesa třídit s příponou -cí. Takováto přídavná jména vyjadřují k čemu něco slouží, říká se jim tedy přídavná jména účelová. S nimi si jsou ale velice blízká přídavná jména dějová, která popisují právě probíhající děj. Nejlépe si to vysvětlíme na příkladech:

Protože byl včera státní svátek, třídicí továrny na papír byly zavřené. (Třídicí továrny plní funkci – třídí papír, vyjadřujeme tím tedy k čemu slouží, plní účel.)
Teta, třídící čočku a hrách, sedí u stolu. (Teta právě třídí čočku a hrách – popisujeme probíhající děj.)

Text: Anna Fučíková, upraveno

Pošli tento příspěvek svému blízkému