Advent × advent

Psaní velkých písmen se nám může na první pohled jevit jako problematické, není ale třeba se jich bát.

Výraz advent můžeme dle českých pravidel pravopisu napsat pouze s malým počátečním písmenem, protože se jedná o tzv. druhový název, podobně píšeme i vánoční svátky, velikonoční svátky, masopust, sabat apod.

Opakem jsou dny, které jsou označeny v kalendáři jako státní svátky, jinak významné dny či vlastní názvy – ty je nutné psát s velkým počátečním písmenem (např. Vánoce, Štědrý den, Hromnice apod.).

Advent je období čtyř týdnů před vánočními svátky (doby přípravy na Vánoce).

Příklady:

Období adventu si lidé krátí výrobou adventních věnců nebo zdobením domácností.
O adventu slavíme např. svátek svaté Barbory či svatého Mikuláše.

Pošli tento příspěvek svému blízkému