Sedřít × zedřít

Touto dvojicí se vás opět snažíme zmást. Zde je třeba dávat velký pozor na významové odchylky u jednotlivých výrazů. V obou případech si ale můžeme pomoci již známými poučkami pro psaní předpon s-/z-.

Při zdůvodnění pravopisu slovesa sedřít se řídíme tím, že se jedná o tzv. směr shora dolů či z povrchu pryč. Podobné je to i slov: smazat, sfouknout, spadnout, smést, vždy píšeme předponu s-. Sedřít používáme ve významu zbavit se kůže, strhnout si strup apod.

Oproti tomu sloveso zedřít vyjadřuje změnu stavu, proto píšeme předponu z-, stejně jako u slov: zhubnout, zčervenat, zmoknout apod. Sloveso zedřít používáme v případě, že chceme naznačit poškození nebo únavu: vyčerpat se.

Příklady:

Dej pozor na to, ať si nesedřeš strup na koleni.

Působila na mě zedřená únavou a prací, měla by si odpočinout.

Pošli tento příspěvek svému blízkému