Minela × mynela / minely × mynely

Pojmem minela označujeme ve sportovním slangu chybu, nepovedenou akci, chybnou střelu, nepodařený zásah, kiks. Minelu taktéž najdeme v karetní hře.

Například devítka v mariáši, v bulce pak druhá nejvyšší karta v trumfech (minelka).

V obou případech se jedná o chybu (udělat chybu, podhodit se).

Pravopis a etymologie

K etymologii slova minela toho prozatím nelze najít mnoho. Slovník nespisovné češtiny uvádí, že by mohlo jít o tvar vzniklý od slova minout (branku).

Podobné vysvětlení, avšak trochu podrobnější, nabízí i článek Jiřího Krause uvedený ve vědeckém časopise Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, který si je možné přečíst také na internetu:

„Naše vysvětlení se opírá o to, že slovo minela se zdá být slovotvorně průzračné, i když domnělá průzračnost je založena na chybném předpokladu spojení slovního základu min- (od slovesa minout) s pseudopříponou -ela. Jazykovědná terminologie v podobných případech mluví o mylné dekompozici slova. Za východisko tvoření považuji analogii se slovem střela.

I to je totiž možné mylnou dekompozicí podobně rozložit na pseudozáklad stř- a na pseudopříponu -ela. Cizost ‚přípony‘ poněkud připomínající italštinu nebo jiný románský jazyk se zdá natolik očividná, že slovo minela považují jako celek za cizí i ti lidé, kteří jeho význam znají nebo alespoň dobře odhadují. I tak je podvědomě chápou jako složené a asociativně sbližují s výrazy jako varicela, lenticela, citadela, mirabela, lamela, karamela, formela, pastorela, kuratela, karavela apod.

Výraz minela tedy považujeme za nenápadnou a vzhledem k jiným domácím i cizím slovům docela věrohodně vyhlížející jazykovou formu, která je výsledkem velice nepravidelných slovotvorných postupů.“

Z tohoto důvodu je správné psaní pouze s měkkým i, tedy MINELA.

Skloňování

Minela patří mezi podstatná jména rodu ženského, která se skloňují podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. minela minely
2. minely minel
3. minele minelám
4. minelu minely
5. minelo minely
6. minele minelech
7. minelou minelami

Příkladové věty

Zdálo se, že naši vyhrají, ale konečná minela rozhodla ve prospěch protihráčů.

Vkládali do něj naděje, měl být velkou oporou celého našeho týmu, ale tahle katastrofální minela dala bod Italům.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost. Historie a původ slov. 4. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 2020. ISBN 978-80-7345-647-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – minela. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 09.06.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=minely Naše řeč – Minela. Naše řeč – Základní informace [online]. Copyright © 2011[cit. 09.06.2022]. Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7387
Pošli tento příspěvek svému blízkému