Diferenciace × dyferencyace

Podstatné jméno diferenciace znamená rozlišení, různost, rozrůznění či třídění.

Je možné používat více variant?

Ve slově diferenciace jsou obě ‘I’ měkká. Jedná se o cizí slovo, a v těch se obecně ‘Y’ prakticky nevyskytuje.

Pomůckou vám může být buď latinský původ slova differentia, kde jsou taktéž obě ‚I‘ měkká nebo například diferenciál (jak v matematice tak i v mechanice), kde se rovněž píše měkké ‘I’.

Etymologie a význam slova

Jak jsme již zmínili, slovo diferenciace má původ v latinském differentia. Je odvozeno od slovesa differre, které znamená ‘lišit se, roznášet’. Slovník spisovného jazyka českého definuje diferenciaci jako ‘rozlišení, rozlišování, odlišení, rozrůznění’.

Nejčastěji se s tímto slovech setkáte ve slovních spojeních jako je diferenciace společnosti, majetková diferenciace, sociální diferenciace nebo například diferenciace mezd. Poslední jmenovaná znamená, že mzdy mají různou výši. Diferenciace vždy odkazuje na nějakou rozdílnost.

Synonyma a antonyma slova

Místo termínu diferenciace můžete použít některý z výše uvedených českých termínů, tedy rozlišení, odlišení, rozrůznění případně třídění. Jeho antonymem je indiference, tedy nerozdílnost.

Skloňování podstatného jména diferenciace

Dělení slova: di-fe-ren-cia-ce

Slovo diferenciace je podstatné jméno rodu ženského a jeho deklinace probíhá dle vzoru růže:

jednotné číslo množné číslo
1. pád diferenciace diferenciace
2. pád diferenciace diferenciací
3. pád diferenciaci diferenciacím
4. pád diferenciaci diferenciace
5. pád diferenciace diferenciace
6. pád diferenciaci diferenciacích
7. pád diferenciací diferenciacemi

Příklady použití ve větě:

Smyslem diferenciace vzdělávání je to, aby metody a obsah výuky vyhovovaly každému jednotlivému žákovi a výuka tak byla co nejefektivnější.

Dnes jsme se v biologii učili o buněčné diferenciaci.

Zaobírali se různými diferenciacemi.

Jaký je váš názor na takovou diferenciaci mezd?

Autor/ka: Bc. Klára Sladká
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Český národní korpus Sociologická encyklopedie Sociologického ústavu Akademie věd České republiky Rejzek, J.: Český etymologický slovník. str. 132,  Leda, 2004.
Pošli tento příspěvek svému blízkému