Silueta × silhoueta

Pod pojmem silueta se ukrývá stínový obraz, jenž ukazuje plošný a jednobarevný obrys; vystřižená podobizna z profilu (černá); podoba, kterou vidíme jen v obrysech; střelecká disciplína, kdy se střílí do pohyblivého terče ve tvaru siluety člověka.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu silueta podává následující výklad.

Slovo silueta bylo přejato z francouzského silhouette (stínový obraz), v původním významu portrait à la silhouette „rychlý načrtnutý portrét“; ironicky dle vzoru francouzského ministra financí E. de Silhouette. Ten na svůj post nastoupil roku 1759, ale v úřadu pobyl jen krátce, neboť se brzy znelíbil a pár měsíců nato byl z funkce odvolán.

Slovo bylo přejato do českého jazyka a na základě své francouzské výslovnosti počeštěno do podoby SILUETA, což je jediný správný způsob zápisu.

Dělení slova:

si-lue-ta

Příbuzná slova:

siluetka (podstatné jméno; zdrobnělina), siluetový (přídavné jméno), siluetově (příslovce)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo silueta, jsou: obrys, kontura; stínový obraz.

Skloňování

Silueta patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. silueta siluety
2. siluety siluet
3. siluetě siluetám
4. siluetu siluety
5. silueto siluety
6. siluetě siluetách
7. siluetou siluetami

Příkladové věty

Měli zatažené rolety, neviděla jsem víc než jejich siluety.

Z dálky byla v mlze vidět jen silueta muže.

Na obzoru se rýsovaly siluety vysokých a ostrých skalisek.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – silueta. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 23.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=silueta
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému