Za jedno × zajedno

Obě tyto varianty jsou pravopisně správně, ovšem každá je jiným slovním druhem.

Za jedno je spojení předložky a číslovky.
Zajedno je příslovce.

Výrazům, které můžeme psát dohromady i zvlášť, říkáme příslovečné spřežky. Příslovečné spřežky píšeme dohromady, jako jedno slovo. Zda se jedná o spřežku, si můžeme u mnoha výrazů ověřit ve výkladových slovnících (Pravidla českého pravopisu nebo Slovník spisovné češtiny).

Příklady:

V tomto případě nejsou doposud zajedno ani právní odborníci.

V tomto ohledu jsou lékaři zajedno a důrazně doporučují nosit helmu v každém věku.

Čtyři tisíce byla provize za jedno prodané políčko.

A mnohé činnosti nejdou ani za jedno volební období stihnout.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. Internetová jazyková příručka. [online]. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, ©2008–2020 [cit. 23. 5. 2020].Dostupné na:
Pošli tento příspěvek svému blízkému