Sbohem × s bohem

Výraz sbohem je možné psát, dle českého pravopisu, pouze dohromady.

Jedná se o pozdrav používaný při loučení. Jak je zřejmé, výraz byl původně spjat s náboženskou tématikou (stejně jako výrazy typu: s Pánem Bohem, pozdrav Pán Bůh apod.).

Původně se jednalo o předložku „s“ ve spojení s podstatným jménem Bůh. Postupem času a změnami ve společnosti se vytrácel náboženský kontext a v současnosti se jedná o poměrně běžně užívaný výraz.

Proto se ze dvou původně samostatných slov stal jeden výraz, což se běžně děje i u jiných výrazů, které jsou často a opakovaně užívány vedle sebe (např.: například, zpočátku, zaprvé apod.).

Pozor však na záměnu s jinými pozdravy: na shledanou, na viděnou apod., které musíme psát vždy zvlášť (nejedná se o spřežky).

Příklady:

Už odjíždíš a tak ti jdu dát sbohem.

Řekli si sbohem a už se nikdy neviděli.

Sbohem,“ řekl Petr.

Pošli tento příspěvek svému blízkému