Koníčky × koníčci

Koníček je slovo, které se obvykle používá ve významu záliby nebo volnočasové náplně. Jde tedy o úplné homonymum ke dvojnásobné zdrobnělině slova kůň. Ve smyslu záliby můžeme použít jak životné, tak neživotné koncovky, v případě zdrobněliny pro označení zvířete používáme pouze ty životné.

Pravopis a etymologie

Slovo koníček, jakožto označení záliby, jsme přejali z německého Steckenpferd, doslova dřevěná koňská hlava na tyči. Slovo Steckenpferd se na oplátku původně inspirovalo angličtinou – Hobby-horse, odtud dnes běžně užívané synonymum hobby.

V angličtině šlo o označení koňských (případně jezdeckých) převleků v průvodech a také o dětskou hračku, a to houpacího koně. K přenesení významu na zálibu došlo proto, že zápal někoho, kdo se naplno věnuje své zálibě, je podobně intenzivní, jako nadšení dítěte z houpání na dřevěném koni.

Skloňování

Koníček je podstatné jméno rodu mužského životného (koníček zvíře, vzor pán) i neživotného (koníček záliba, vzor hrad), které skloňujeme podle vzorů pán a hrad.

Koníček – r. muž. živ., vzor pán

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. koníček koníčci/koníčkové/koníčky
2. koníčka koníčků
3. koníčku/koníčkovi koníčkům
4. koníčka koníčky
5. koníčku koníčci/koníčkové/koníčky
6. koníčku/koníčkovi koníčcích
7. koníčkem koníčky

Koníček – r. muž. neživ., vzor hrad

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. koníček koníčci/koníčkové/koníčky
2. koníčka/koníčku koníčků
3. koníčkovi/koníčku koníčkům
4. koníčka/koníček koníčky
5. koníčku koníčci/koníčkové/koníčky
6. koníčkovi/koníčku koníčkách/koníčcích
7. koníčkem koníčky

Synonyma

Synonyma pro slovo koníček v přeneseném významu jsou: záliba, libůstka, hobby.

Synonyma pro slovo koníček v případě zvířete: koník, malý kůň.

Příkladové věty

Lucie s nadšením pozorovala, jak se na louce pasou koníčci.

„Tak nám o sobě něco prozraďte, například jaké máte koníčky,“ ptal se personální s úsměvem, zatímco si na papír zapisoval poznámky.

„Opravdu musíš zapalovat dělbuchy? Nechceš si najít raději nějaké smysluplnější koníčky, Kryštofe?“ ptala se máma unaveně, když se vrátila z třídních schůzek.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – koníček. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 26.09.2021]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=kon%C3%AD%C4%8Dek&ref=kon%C3%AD%C4%8Dek_1 Internetová jazyková příručka – koníček. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit.26.09.2021]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=kon%C3%AD%C4%8Dek_1&ref=kon%C3%AD%C4%8Dek
Pošli tento příspěvek svému blízkému