Sáhodlouhý × sálodlouhý

Toto slovo nás může velice potrápit, ale pouze proto, že neznáme přesně jeho původ a význam. Přídavné jméno lze napsat pouze jedním způsobem, a to sáhodlouhý. Základem slova je nám velmi známé přídavné jméno dlouhý.

První část výrazu je složena z dnes již zastaralého pojmenování staré délkové míry – tzv. sáh (přibližně délka rozpětí paží muže). S tím poté souvisí i význam celého přídavného jména; tento výraz používáme pro označení něčeho velmi dlouhého, nekonečného (něco je dlouhé jako sáh), v přeneseném významu také něco rozvláčného, pomalého, obšírného apod.

Námi nabízená druhá podoba slova je zcela nesmyslná a nelze ji ve spisovném jazyce použít (neříkáme, že je něco dlouhé jako sál apod.).

Příklady:

Jeho referát byl zbytečně sáhodlouhý, až jsem se bál, že nikdy neskončí.

Byl to muž až neuvěřitelně sáhodlouhé postavy.

Skočil do výšky pět sáhů.

Pošli tento příspěvek svému blízkému