Spoustu × spousta

Je-li něčeho hodně, je toho spoustu, nebo spousta? Máme možnost volby, oba výrazy jsou správně, rozdíl je ale ve slovních druzích.

Podstatné jméno rodu ženského → spousta. Tvar je podle pádu (tabulka dole).
Neohebné příslovce → spoustu i spousta. Sloveso v přísudku má neosobní tvar, tj. je ve středním rodě.

Je tedy jen na nás, zda budeme používat podstatné jméno či příslovce, rozdíl se projeví ve shodě. V obou případech nese výraz význam mnoho nebo hodně.

číslo jednotné číslo množné
1. pád spousta spousty
2. pád spousty spoust
3. pád spoustě spoustám
4. pád spoustu spousty
5. pád spousto spousty
6. pád spoustě spoustách
7. pád spoustou spoustami

Příklady:

Na zahradě se pásla spousta zvířat.
Bylo tam spoustu/spousta fanoušků.
Byla tam spousta žena.
Byly tam spousty zvířat.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. Internetová jazyková příručka. [online]. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, ©2008–2020 [cit. 23. 10. 2020]. Dostupné na:
Pošli tento příspěvek svému blízkému