Vysmíčit × vysmýčit

Český pravopis jako jediný přijatelný označuje tvar vysmýčit. Slovo již v současném jazyce není příliš užíváno, a tak nám může jeho psaní činit potíže. Pravopis si můžeme ale velmi snadno zdůvodnit.

Sloveso vysmýčit označuje proces zbavování se pavučin a prachu ze stěn či stropu, jedná se tedy o pohyb za účelem stírání nečistot. Slovo má původ v praslovanském tvaru smykati, což značilo dělání rychlých pohybů. I v základu tohoto výrazu můžeme vidět „y“.

Dnešní jazyk však „y“ vysvětluje jednodušeji, sloveso smýčit/vysmýčit je příbuzné vyjmenovanému slovu po písmenu „m“ smýkat. Sloveso smýkat se užívá též pro označení táhnutí či klouzavého pohybu, významová podobnost s tvarem smýčit je zde patrná. Stejná pravidla platí i u dalších odvozených či příbuzných slov s podobným významem, např. smyk, smyček, smyčka, průsmyk, prosmýknout se apod.

Příklady:

Na jaře plánujeme vysmýčit celý byt.

Měla by sis tu pořádně uklidit. Začni tím, že vysmýčíš pavučiny z rohů.

Pošli tento příspěvek svému blízkému